سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   بابل   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم در بابل
دکتر علی میرزاپور
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
تیروئید ، دیابت و ...
بابل
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی میرزاپور
تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های غدد
میدان‌کشوری‌-‌اول‌سرداران‌2‌-‌ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی میزاپور
تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های غدد
میدان‌کشوری‌-‌اول‌سرداران‌2‌-‌ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر زلیخا معززی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
میدان‌شهید‌کشوری‌-‌نرسیده‌به‌بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی