سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   بابل   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان پوست و مو در بابل
بابل
دکتر مرتضی ادبی
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
بابل،‌میدان‌کشورى،‌خ‌سرگرد‌قاسمى،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمد علی شاکریان
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل‌میدان‌کشوری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر نوراله معتمد
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
مازندران‌-‌بابل-‌چهاراه‌فرهنگ‌,‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سودابه تیرگر طبری
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
مازندران‌-‌بابل-‌خ‌مدرس‌-‌مجتمع‌پز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سید محسن رضوانی دیوکلائی
متخصص پوست و مو
روبروی‌اورژانس‌شهید‌بهشتی،‌ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی