سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   بابل   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان چشم پزشکی در بابل
بابل
دکتر علی مکارمی
تخصص چشم و فلوشیپ ویتره و رتین
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل-میدان‌کشوری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سارا قریب
تخصص چشم
چهارراه‌فرهنگ‌روبروی‌بیمارستان‌یحی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ابراهیم میکانیکی
متخصص چشم پزشکی
روبروی‌بیمارستان‌شهید‌بهشتی‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر حسین نامجو
متخصص چشم پزشکی
روبروی‌بیمارستان‌یحیی‌نژاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر عباس سلیمانی امیری
متخصص چشم پزشکی
خ‌مدرس-‌جنب‌بانک‌سپه‌مرکزی‌ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی