سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   بابل   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان کودکان در بابل
بابل
دکتر رحیم براری سوادکوهی
فوق تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان‌مدرس،‌ساختمان‌نارنج
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر یدالله زاهد پاشا
تخصص بیماری های کودکان
چهارراه‌فرهنگ-ساختمان‌فارابی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر رحیم براری سواد کوهی
فوق تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل‌-‌خ‌مدرس‌چه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر عباس هادی پور
فوق تخصص جراحی کودکان
روبروی‌شهرداری‌بابل‌-‌طبقه‌فوقانی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمد معتمدی
تخصص بیماری های کودکان
بابل-میدان‌اوقاف-مجتمع‌نیکان-طبقه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر هادی سرخی
تخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
مازندران‌-‌بابل‌-‌میدان‌کشوری‌-‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سید حسن خوشنویس
تخصص بیماری های کودکان
مازندران‌-‌بابل‌میدان‌کشوری‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سهیل اوصیاء
متخصص جراحی اطفال
خیابان‌مدرس‌-‌ساختمان‌ایلیا
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر موسی احمدپور کچو
متخصص کودکانفوق تخصص نوزادان
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل‌-‌خ‌مدرس-سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر حیدر اکبرزاده پاشا
متخصص کودکان
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل-کمربندی‌غرب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ایرج شجاعی
متخصص کودکان
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل‌-‌میدان‌ولا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی اصغر تقوی
متخصص بیماریهای کودکان
خ‌شهید‌مطهری-پ‌79
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ابراهیم بابازاده
متخصص کودکان
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل‌-‌روبروی‌بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر زهره دهزاد
متخصص بیماریهای کودکان
بین‌میدان‌کارگرو‌طالقانی‌پلی‌کلینی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر موسی احمدپورکچو
متخصص بیماریهای کودکان
میدان‌شهید‌کشوری‌ساختمان‌طلوع
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر حسین زارع مرزونی
متخصص کودکان
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل-‌هلال‌احمر‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی