سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   بابل   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان ارتوپدی در بابل
بابل
دکتر مسعود بهرامی فریدونی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل‌-میدان‌کشوری
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمد روحی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
مازندران‌-‌بابل‌-‌میدان‌هلال‌احمر-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ناصر جان محمدی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
مازندران‌-‌بابل-‌خ‌مدرس‌-‌چهار‌راه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مسعود نعمتی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل-‌میدان‌کشور…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر غلامعلی دشتی ناصرآبادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
بابل‌-‌میدان‌کشوری‌-‌خیابان‌سردارا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهرآسا آوری
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل‌-‌خ‌مدرس‌چه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی رنج کش کلاگر
متخصص استخوان و مفاصل
بابل‌-‌بین‌فلکه‌کارگر‌و‌هلال‌احمر‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مسعود نعمتی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
بابل-‌میدان‌کشوری‌-‌مجتمع‌پزشکی‌پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سیدمختار اسمعیل نژادگنجی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
1-‌فلکه‌اوقاف‌-‌ساختمان‌مهدی‌موعود…
امکان ثبت نوبت تلفنی