سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   بابل   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی بابل
دکتر مانی فلسفی
متخصص استخوان و مفاصل - فوق تخصص جراحی ستون …
عضو هیات علمی دانشگاه
بابل
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر غلامعلی دشتی ناصرآبادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
بابل - میدان کشوری - خیابان سردارا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سیدمختار اسمعیل نژادگنجی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
1- فلکه اوقاف - ساختمان مهدی موعود…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمد روحی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
میدان هلال احمر - ساختمان بانک سام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر ناصر جان محمدی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
مازندران - بابل- خ مدرس - چهار راه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مسعود نعمتی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
بابل- میدان کشوری - مجتمع پزشکی پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهرآسا آوری
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
مازندران - بابل - بابل - خ مدرس چه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی رنج کش کلاگر
متخصص استخوان و مفاصل
بابل - بین فلکه کارگر و هلال احمر …
امکان ثبت نوبت تلفنی