سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   بابل   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشکی و روان‌شناسی بابل
دکتر مجید شفیعی امیری
دکترای تخصصی روانشناسی
میدان سجودی مجتمع نوید طبقه دوم
بابل
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر امیرمسعود احمدی سرتختی
تخصص روانپزشکی
بین کشوری و کارگر - کوچه سرداران 12
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمد تقی قاسم نژاد
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
بابل - میدان کشوری - ساختمان پزشکا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر فریدون پوربیژن
متخصص روانپزشکی
فلکه کشوری روبروی اورژانس شهید بهش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی مصطفویان
تخصص بیماری های دهان ، فک و صورت
چهارراه فرهنگ - ساختمان پزشکان ایل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سیده شکوفه موسوی
متخصص اعصاب و روان - فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
میدان سردار سجودی - ساختمان الماس …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی بخردی
متخصص بیماریهای اعصاب
چهارراه فرهنگ - ساختمان نارنج
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر فرزان خیرخواه
تخصص روانپزشکی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علیرضا سفید چیان
تخصص روانپزشکی
میدان کشوری، روبروی بخش دیالیز بیم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمود سالکی
متخصص روانپزشکی
خ نواب صفوی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر احمد صناعت
متخصص اعصاب و روان
مازندران - بابل - بابل-میدان کشوری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سید نصراله بهار نوری
متخصص اعصاب و روان
مازندران - بابل - بابل -چهار راه ف…
امکان ثبت نوبت تلفنی