سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   بابل   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی و گفتار درمانی بابل
بابل
دکتر مهدی سلیمانیان
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
چهار راه فرهنگ - ساختمان گلستان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر رضا شاکری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران - بابل - بابل-خ سرگرد قاس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر رضا شاکری قادی
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان سرگرد قاسمی - ساختمان بهزاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی اوشیب نتاج
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران - بابل - بابل-جنب بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی