سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.com



دسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   بابل   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)





آدرس و شماره مطب پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی در بابل
بابل
دکتر محمدرضا اسماعیلی ولنی
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
خیابان‌امیرکلا،‌بیمارستان‌کودکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر حسن طاهری
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
خیابان‌سرگرد‌شهید‌قاسمی،‌روبروی‌بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهرداد کاشی فرد
فوق تخصص بیماریهای گوارش وکبد
چهاراره‌فرهنگ،‌ساختمان‌ایلیا
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر شهریار سلیمانی سواد کوهی
متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل-میدان‌کشوری…
امکان ثبت نوبت تلفنی