سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   بابل   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی در بابل
بابل
دکتر حسن طاهری
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
خیابان‌سرگرد‌شهید‌قاسمی،‌روبروی‌بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهرداد کاشی فرد
فوق تخصص بیماریهای گوارش وکبد
چهاراره‌فرهنگ،‌ساختمان‌ایلیا
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمدرضا اسماعیلی ولنی
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
خیابان‌امیرکلا،‌بیمارستان‌کودکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهرداد کاشی فرد
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان‌مدرس‌-‌چهار‌راه‌فرهنگ‌-‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر شهریار سلیمانی سواد کوهی
متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد
مازندران‌-‌بابل‌-‌بابل-میدان‌کشوری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر جواد شکری شیروانی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
میدان‌کشوری‌-‌خیابان‌سرگرد‌قاسمی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی