سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   بابل   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان مغز و اعصاب در بابل
بابل
دکتر فرشاد شالچی امیرخیز
تخصص جراحی مغز و اعصاب
میدان‌کشوری،‌ساختمان‌پزشکان‌مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علیجان احمدی آهنگر
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
میدان‌ولایت،‌ساختمان‌بقراط
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر رضا سهراب نژاد
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
مازندران‌-‌بابل‌-‌میدان‌کشوری‌-‌سر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمدرضا صالحی عمرانی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
میدان‌کشوری،‌ساختمان‌پزشکان‌کشوری
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر بهرام عطائی
متخصص جراحی مغز و اعصاب
میدان‌کشوری‌خ‌شهید‌قاسمی‌مجتمع‌پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر هاشم هوشیارافتخاری
تخصص جراحی مغز و اعصاب
چهار‌راه‌فرهنگ
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر جاوید معماران دادگر
متخصص جراحی مغز و اعصاب
فلکه‌کشوری-بالای‌آزمایشگاه‌فیروزجا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمدیوسف اصغرپور
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
خیابان‌شیخ‌طبرسی‌جنب‌مسجد‌امام‌حسن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علیجان احمدی آهنگر
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
بابل‌-‌میدان‌طالقانی‌-‌(ولایت‌)‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی