سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   آمل

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی آمل
آمل
دکتر عبداله ملک زاده آملی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
گرجی محله ساختمان صالحی ط 1
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر عباس یوسف نژاد
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خ- گرجی محله - پشت ساختمان پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی