سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   آمل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان دستگاه تنفسی در آمل
آمل
دکتر عبداله ملک زاده آملی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
گرجی‌محله‌ساختمان‌صالحی‌ط‌1
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر عباس یوسف نژاد
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خ-‌گرجی‌محله‌-‌پشت‌ساختمان‌پزشکان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی