سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   آمل

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری آمل
آمل
دکتر مرتضی اسکیان
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مازندران - آمل-خ 17شهریور - کوچه ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر ابراهیم حجازی دینان
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خیابان 17 شهریور - کوی بنیاد شهید …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر حبیب اله فانی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
خ- 17 شهریور کوچه بنیاد شهید ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر حامد یزدان نجاد
فلوشیپ تخصصی جراحی کلیه ( اندویورولوژی و لاپاراسکوپی )
خیابان 17 شهریور، کوچه بنیاد شهید،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر عزیز اله کیهانی
متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
خیابان 17 شهریور، ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سکینه صالحی
متخصص جراحی کلیه اطفال
خ- 17 شهریور کوچه بنیاد شهید - جمع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر عزیزاله کیهانی
متخصص جراحی کلیه اطفال
خ 17 شهریور- ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی