سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   آمل

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی آمل
آمل
دکتر سید عباس جلال پور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
روبروی اورژانس بیمارستان 17 شهریور
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر ناصر بهگام
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
جنب بیمارستان 17 شهریور
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر یداله صادق عمل نیک رفتار
متخصص استخوان و مفاصل
ساختمان جدید حلال احمر
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر احمد معتمدی
متخصص استخوان و مفاصل
آمل -روبروی بیمارستان 17شهریور
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سینا افسراسکی
متخصص استخوان و مفاصل
خ 17 شهریور-ساختمان پزشکان-ط 4
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر هوشنگ وثوقی
متخصص استخوان و مفاصل
خیابان هلال احمر بیمارستان 17 شهری…
امکان ثبت نوبت تلفنی