سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   آمل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان اعصاب و روان در آمل
آمل
دکتر سید حسین سجادی
متخصص روانپزشکی
خ-‌17‌شهریور‌-‌کوچه‌بنیاد‌شهید‌-‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سید عباس فاطمی
متخصص اعصاب و روان
مازندران‌-‌آمل‌-‌آمل‌-‌خ‌17‌شهریور…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر فاطمه کوهی
متخصص اعصاب و روانفوق تخصص اعصاب و روان
مازندران‌-‌آمل‌-‌آمل‌خ-17‌شهریور‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر هادی محمدی
متخصص اعصاب و روان
مازندران‌-‌آمل‌-‌آمل‌-‌خ‌17‌شهریور…
امکان ثبت نوبت تلفنی