سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   آمل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) در آمل
آمل
دکتر ابوالفضل هاشمی چلاوی
متخصص آسیب شناسی
آزمایشگاه:‌آمل-‌خ‌17شهریور-روبروی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر نوشین خیر
متخصص آسیب شناسی
خ-‌سعدی‌مجتمع‌سبز‌-‌طبقه‌همکف
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر مجید اخوان شهرآشوب
متخصص آسیب شناسی
خ‌نور‌میدان‌فجر
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سیده فاطمه مسعودی
متخصص آسیب شناسی
سبزه‌میدان‌-‌ساختمان‌شفاء‌-‌آزمایش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر عباس ضیائی راد
متخصص آسیب شناسی
خ17شهریور‌کوی‌بنیاد‌شهید‌مجتمع‌پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر شهریار شفائی
متخصص آسیب شناسی
خ-‌17‌شهریور‌مقابل‌ادراه‌برق‌آزمای…
امکان ثبت نوبت تلفنی