سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   آمل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی در آمل
آمل
دکتر احمد قاسمی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان‌امیر،‌کوچه‌بن‌بست‌امیر،‌راد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر رضا پیرزاد
متخصص رادیولوژی
خ‌انقلاب‌پاساژ‌پردیس
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر محسن زاهد پاشا
پرتونگاری
خیابان‌انقلاب-روبروی‌داروخانه‌پاست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر کیاندخت کیانپور
پرتونگاری
خیابان‌17‌شهریور-پاساژ‌شرکا
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر همایون هاشمیان
متخصص رادیولوژی
خ‌شهید‌رجایی‌روبروی‌بانک‌سپه‌مرکزی
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دتر سکینه یزدان پناه
پرتونگاری
خیابان‌هلال‌احمر
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر نیکوآذر شاهرخی
متخصص رادیولوژی
خ‌17شهریور-‌پاساژ‌شرکا-پ‌65
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر فریبرز امینی
پرتونگاری
جاده‌نور-جلوتر‌از‌شرکت‌کاله
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر مصطفی رعیتی دماوندی
پرتونگاری
خیابان‌مدرس
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
محمد ابراهیم ملاآقاجانزاده
پرتونگاری
خیابان‌امام‌رضا
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر محسن زاهدپاشا
متخصص رادیولوژی
خ-‌17شهریور‌کوچه‌بنیاد‌شهید
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
ذکتر نیکو آذر شاهرخی
پرتونگاری
خیابان‌17‌شهریور-پاساژ‌شرکا
امکان ثبت نوبت تلفنی