سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد   آمل

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی آمل
آمل
دکتر محمد کریمی علویچه
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - آمل - خیابان 17 شهریور …
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر بهرام مهدوی عمران
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - آمل - آمل-کوچه بنیاد شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی