سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.com



دسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)





آدرس و شماره مطب پزشکان خون و سرطان در همدان
همدان
دکتر محمد  عباسی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان
خیابان‌بوعلی‌-‌مجتمع‌پزشکی‌پارس
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر علیرضا  احمدی
متخصص داخلیفوق تخصص خون و سرطان شناسی
همدان‌-‌همدان‌-‌همدان‌-‌میدان‌شریع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر فرهاد قدیری شیدانی
تخصص پرتو درمانی (رادیو تراپی)
پشت‌پارک‌مردم‌-‌مرکز‌رادیوتراپی‌مه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر دردانه ابراهیمی
متخصص پرتو درمانی (رادیوتراپی)
خ‌بعثت‌پشت‌پارک‌مردم‌12متری‌پرستار…
امکان ثبت نوبت تلفنی