سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم در همدان
همدان
دکتر زهرا رضوی
متخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
آرامگاه‌بوعلی‌بلوارخواجه‌رشید‌جنب‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر زهرا  رضوی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
همدان‌-‌آرمگاه‌بوعلی‌اول‌بلوار‌خوا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر شیوا  برزویی
متخصص داخلیفوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم
همدان‌-‌همدان‌-‌همدان‌-‌میدان‌شریع…
امکان ثبت نوبت تلفنی