سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی در همدان
همدان
دکتر امیر حسین یزدانی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خ‌بوعلی‌-‌روبروی‌بانک‌رفاه‌مرکزی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر علی تجزیه چی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
همدان‌-‌همدان‌-‌همدان‌-‌آرامگاه‌بو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمد قاسمی
توانبخشی
همدان‌-‌خ‌بوعلی‌-‌ساختمان‌پزشکان‌ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمدرضا نیکو
توانبخشی
همدان‌-‌خ‌بوعلی‌-‌ساختمان‌پارس‌-‌ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی