سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) همدان
همدان
دکتر ژینوس صارمیان
متخصص آسیب شناسی
خ بوعلی بالاتراز پاساژ وحدت
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر علیرضا منصف اصفهانی
متخصص آسیب شناسی
خ بوعلی-مجتمع پزشکی پارس-آزمایشگاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر آرش دهقان
متخصص آسیب شناسی
میدان آرامگاه آزمایشگاه تشخیص طبی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
همدان
دکتر محمود ستاری
متخصص آسیب شناسی
چهارراه شریعتی- اول خواجه رشیدآزما…
امکان ثبت نوبت تلفنی