سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان دستگاه تنفسی در اصفهان
اصفهان
دکتر بابک امرا
متخصص بیماریهای ریه
خیابان‌شیخ‌صدوق‌شمالی‌-‌خیابان‌شیخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر رویا شرکت
تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خیابان‌میر‌-‌حدفاصل‌پل‌هوایی‌شیخ‌ص…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
بابک امرا
ریه
پل‌میر‌خ‌شیخ‌صدوق‌شمالی‌خ‌شیخ‌مفید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
منصور شهپریان پور
فوق تخصص بیماری های ریه
آمادگاه‌جنب‌جامکو‌ساختمان‌بهبود
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجتبی رستمی جلیلیان
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
شمس‌آبادی‌-کوچه‌پارس‌-‌ساختمان‌مری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
فرشته فارغی نائینی
بیماریهای عفونی
خیابان‌شریعتی‌روبروی‌بیمارستان‌شری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محسن شیاسی
فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان‌آمادگاه‌-‌ساختمان‌آژند‌-‌بل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علیرضا عندلیب
متخصص ایمونولوژی
خ‌آمادگاه‌ساختمان‌گلدیس‌آزمایشگاه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد گلشن
فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان‌آمادگاه‌-‌جنب‌داروخانه‌سپاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عبدالله صابری
متخصص بیماریهای قلب و عروق
خ‌شمس‌آبادی‌جنب‌بیمارستان‌سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
علیرضا امامی نائینی
بیماریهای عفونی
خ‌شمس‌آبادی‌مجتمع‌رازی‌پ‌106
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
کتایون طایری
بیماریهای عفونی
خیابان‌شیخ‌مفید‌مجتمع‌آسمان‌شماره‌8
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فریدون سهرابی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان‌آمادگاه‌-‌کوی‌نجفی‌-‌طبقه‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
کامران جاودان
بیماریهای عفونی
خ‌بزرگمهر‌روبروی‌بیمارستان‌صدوقی‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عباسعلی پورآذر
متخصص ایمونولوژی
پل‌فلزی-‌مرکز‌پزشکی‌سعدی‌آزمایشگاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
شهنازشجاعت
بیماریهای عفونی
آمادگاه‌-جنب‌داروخانه‌سپاهان‌-مجتم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
قدرت اله ابراهیمیان طادی
بیماریهای عفونی
خ‌آتشگاه‌روبروی‌بانک‌صادرات‌ابتدای…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
محمدسرجوئی
بیماریهای عفونی
خ‌آمادگاه‌مجتمع‌پزشکی‌سپاهان
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مریم خوئی
بیماریهای عفونی
خ‌بزرگمهر‌روبروی‌مسجدالکریم‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی مومنی
متخصص آسم و آلرژی
خیابان‌آمادگاه‌-‌نرسیده‌به‌چهارراه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی میر علائی
تخصص بیماری های ریه
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌چهارراه‌قصر‌-‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمود توسلی
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌بیمارستان‌عیسی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد امامی اردستانی
فوق تخصص ریه بزرگسالان
بزرگراه‌شهید‌کشوری‌-‌بلوار‌صفه‌-‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهزاد شاکریان
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌خیابان‌پارس‌-‌ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد گلشن
فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان‌آمادگاه‌-‌جنب‌داروخانه‌سپاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی