سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری در اصفهان
اصفهان
دکتر محمود کبیری نجف آبادی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌شمس‌آبادی‌-ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمید مزدک
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌خ‌میر-روبروی‌دار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
همایون عباسی
ارولوژی
چهارراه‌فلسطین‌ابتدای‌خ‌فردوسی‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر آلاله قیصری
فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان(نفرولوژی کودکان)
اصفهان‌-‌خ‌سروش‌طبقه‌فوقانی‌داروخا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد هاتف خرمی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خیابان‌شمس‌آبادی،‌جنب‌بیمارستان‌حض…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدمسعود سجادی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
اصفهان‌-‌پل‌بزرگمهر-اول‌خ‌بزرگمهر-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منوچهر غروی
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگسال)
اصفهان‌-‌خ‌فردوسی‌-نبش‌خ‌شهیدموحدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدرضا قرائتی کوپایی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خیابان‌آمادگاه،‌جنب‌مبل‌آبنوس،‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمید مکتوبیان پوربهارانچی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
اصفهان‌-‌خ‌بزرگمهر‌اول‌خ‌هشت‌بهشت‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجید حقیقت
متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
خ‌شمس‌آبادی‌چهارراه‌عباس‌آباد
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهران حلبیان
دکترای حرفه ای،تخصص داخلی،فوق تخصص بیماری های کلیه
خیابان‌شمس‌آبادی،‌نرسیده‌به‌چهار‌ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد رضا آبدار
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
اصفهان‌-‌خ‌توحید‌میانی‌روبروی‌بانک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرهاد آذرنوش
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژیست )
خیابان‌بزرگمهر‌-‌مقابل‌بیمارستان‌ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر پیمان صالحی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خیابان‌توحید‌میانی‌ـ‌مجتمع‌نگار‌2‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهرام طاهری
تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های کلیه
اصفهان‌-‌خیابان‌بزرگمهر-‌ابتدای‌هش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد محمدی جزی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
اصفهان‌-‌خ‌آمادگاه‌-‌روبروی‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسن شیری
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
اصفهان‌-‌خ‌آمادگاه‌-‌طبقه‌فوقانی‌ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر اصغر قلمکاری
متخصص اورولوژی
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌خ‌فردوسی‌-پلاک‌24
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدعلی محمودی
متخصص اورولوژی
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌خ‌آمادگاه‌-‌جنب‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عنایت اله ایزدی
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌روبروی‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید بهجتی
متخصص اورولوژی
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌خ‌آمادگاه‌مجتمع‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرج اله هدایت
متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
خیابان‌شمس‌آبادی،‌روبروی‌بنیاد‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مصطفی خلیقی نژاد
متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
میدان‌فلسطین،‌ساختمان‌حافظ
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرهاد تدین نجف آبادی
متخصص اورولوژی
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌آمادگاه‌-ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
حسین حمیدی اصفهانی
کلیه
خ‌بزرگمهر‌روبروی‌مسجدالکریم‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
محمود کبیری نجف آبادی
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
بلوارصفه-بیمارستان‌الزهراء
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محبوبه بمانیان
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌روبروی‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدمهدی ابطحی
متخصص اورولوژی
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌آمادگاه‌-نرسیده‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
فرزان حیدری
کلیه
امادگاه‌روبروی‌داروخانه‌اصفهان‌داخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجید حقیقت
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌مقابل‌بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهمن آستانه
متخصص اورولوژی
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌شمس‌آبادی‌-مقابل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سید حسنعلی عسکری نژاد
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
خیابان‌آمادگاه‌-جنب‌قنادی‌بابک
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
شیواصیرفیان
کلیه
خ‌شمس‌ابادی‌-جنب‌اورژانس‌عیسی‌بن‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
منوچهر غروی
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)
خ‌فردوسی-نبش‌خ‌ش‌موحدیان‌ساختمان‌86
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر نوشین کیوانداریان
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)
خیابان‌آمادگاه‌-‌روبروی‌داروخانه‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهتاب ضرغام
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
خیابان‌فردوسی‌-‌مجتمع‌پزشکان‌فردوس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مژگان مرتضوی نجف آبادی
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)
آدرس‌بیمارستان‌:‌بلوارصفه‌-‌بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدحسین ایزدپناهی
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
بلوار‌صفه‌-‌بیمارستان‌الزهرا
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکترمحمدحسین ایزدپناهی
فلوشیپ اورو - آنکولوژی
بیمارستان‌الزهرا‌-‌کلینیک‌تخصصی‌ال…
امکان ثبت نوبت تلفنی