سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان ارتوپدی در اصفهان
دکتر مهدی مؤیدفر
فوق تخصص جراحی زانو
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
اصفهان
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهنام حق پناه
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌مجاور‌بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهمن دوامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
دروازه‌شیراز‌-‌ساختمان‌آزادی‌-‌جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مسعود (هاتف) دهقانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
میدان‌آزادی‌(‌دروازه‌شیراز‌)‌-‌ابت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهران رادی
فلوشیپ جراحی زانو
خیابان‌شمس‌ابادی‌-‌نرسیده‌به‌چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدرضا اعتمادی فر
فلوشیپ جراحی ستون فقرات
خیابان‌توحید‌-‌روبروی‌بانک‌مسکن‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد سلیمانی فرد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌آمادگاه‌-ساختمان‌داریوش
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منصور ثالثی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
خیابان‌آمادگاه‌-‌نبش‌داروخانه‌سپاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ابوالقاسم زارع زاده
فلوشیپ جراحی دست
شمس‌آبادی‌-‌جنب‌پارکینگ‌انقلاب‌-‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر لطف اله خادم
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌بزرگمهر‌-‌ساختمان‌طاووسی‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی مطیفی فرد
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌شمس‌آبادی،‌مقابل‌بیمارتان‌ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمید نصر اصفهانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
چهارراه‌هشت‌بهشت‌-‌هشت‌بهشت‌غربی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ابوالحسن برجیان بروجنی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
آخر‌خیابان‌آمادگاه‌-‌نزدیک‌چهارراه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسین فانیان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
آمادگاه‌-‌روبروی‌هتل‌عباسی‌-‌کوچه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد حسین صالحی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
میدان‌شهدا‌-‌جنب‌بانک‌کشاورزی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مسعود (هاتف) دهقانی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌بزرگمهر،‌ساختمان‌152
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجید کریمیان مارنانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌توحید‌-‌مجتمع‌نگار‌-‌بانک‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدعلیرضا ابراهیم زاده
فلوشیپ جراحی ستون فقرات
درواز‌شیراز‌-‌ابتدای‌چهارباغ‌بالا‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی مویدفر
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر امیر حسین سالاری
فوق تخصص روماتولوژیست
خیابان‌آماده‌گاه‌-‌ ساختمان‌پزشکان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عباس رحیمی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌دقیقی‌-‌روبروی‌ام‌ار‌ای‌سپا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمید موسوی طادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌روبروی‌بنیاد‌شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدحسین دهقانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شمس‌آبادی‌-چهارراه‌عباس‌آباد
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی تیموری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مجیدکریمیان مارنانی
ارتوپد
اصفهان‌خیابان‌توحید‌مجتمع‌نگار‌بان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سید علیرضا نعمت الهی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
شمس‌آبادی-‌خ‌پارس-‌ساختمان‌مریم
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسن حسینی پناه
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌اول‌خیابان‌شیخ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد هرندی زاده
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌آمادگاه‌-روبروی‌جامکو
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسین فهامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌جنب‌بیمارستان‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی مطیفی فرد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-مقابل‌بیمارتان‌ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد باقری مقدم
پزشک ارتوپد و جراح استخوان
اصفهان‌-‌شمس‌آبادی‌-‌نرسیده‌به‌چها…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد فرخانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابا‌شمس‌آبادی‌-‌نبش‌چهارراه‌عباس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی عباسی بهارانچی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌آمادگاه‌-‌روبروی‌داروخانه‌د…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد جاودان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
چهارراه‌طالقانی‌-‌شمس‌آبادی‌-‌ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید موسویان قهفرخی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌آمادگاه‌-‌ساختمان‌گلدیس‌-‌و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مسعودهاتف دهقانی
ارتوپد
خ‌بزرگمهر-جنب‌داروخانه‌زکریا-ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدحسین دهقانی تفتی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی-‌چهار‌راه‌عباس‌آب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرشاد مسعودی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شمس‌آبادی‌-‌چهارراه‌قصر‌-‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر هدایت اله امامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمیدرضا ضیائی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دروازه‌شیراز‌-‌مجتمع‌سپهر‌-‌طبقه‌د…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فتح اله حر
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
چهارباغ‌بالا‌-‌نرسیده‌به‌دروازه‌شی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مهدی عباسی
ارتوپد
چهارراه‌محمدآباد-مجتمع‌پزشکی‌ملاصد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی قبادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌بزرگمهر‌-‌روبروی‌بیمارستان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدعلی تحریریان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌اصلی‌آیت‌اله‌کاشانی‌-‌بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید حسینی حسین آبادی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
دروازه‌شیراز‌-‌اول‌چهارباغ‌بالا‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ناصر پیری اردکانی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌بزرگمهر‌-چهارراه‌هشت‌بهشت‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی مؤذنی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپد)
آمادگاه‌-‌مجتمع‌سپاهان‌4‌-‌طبقه‌دوم
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فضل اله اکرام نیا
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
شمس‌آبادی‌-‌چهارراه‌قصر‌-‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر غلامرضا امینیان نراقی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌میر‌-‌بیمارستان‌سپاهان
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهرزاد فروغی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌فروغی‌-‌کوچه‌دکتر‌فروغی‌(‌ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمود منصوری حبیب آبادی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
شمس‌آبادی‌-‌بالاتر‌از‌بیمارستان‌عی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدعلیرضا نعمت الهی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمید نصراصفهانی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌چهارراه‌هشت‌بهشت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی ضیائی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌چهارباغ‌بالا‌-‌مجتمع‌پارسیان
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد حافظ القرآنی اصفهانی
متخصص استخوان و مفاصل
شمس‌آباد‌روبروی‌شیرگلدشت‌جنب‌شهر‌ن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عبدالرضا توکلی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌آمادگاه‌-‌طبقه‌فوقانی‌قنادی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکترنصیر اسکندری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
چهارراه‌فلسطین‌-‌ساختمان‌حکیم
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
محمد دهقانی
ارتوپد
اصفهان‌خیابان‌توحید‌میانی‌روبروی‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مرتضی میرباقری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌بزرگمهر‌-‌اول‌خیابان‌هشت‌به…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدناصر حسینی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌توحید‌میانی‌-‌چهارراه‌پلیس‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسینعلی سعیدی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دروازه‌شیراز‌-جنب‌بانک‌اقتصاد‌نوین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر رحیم تسلیمی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌جنب‌ام‌آر‌آی‌اص…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی شیخ الاسلام
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌روبروی‌بنیاد‌شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مهدی معینی
ارتوپد
خ‌آمادگاه‌-کوچه‌گلدسته
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدناصر حسینی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌توحید‌میانی‌-‌چهارراه‌پلیس‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهرنوش مهربد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌بزرگمهر‌-‌روبروی‌بیمارستان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد علی ایران نژاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
آمادگاه‌-‌نرسیده‌به‌فلکه‌فلسطین‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی معینی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
انتهای‌خیابان‌آمادگاه‌-‌جنب‌آزمایش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر نعمت اله شیرانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌چهارراه‌قصر-‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مصطفی بصیری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌آمادگاه‌-‌مجتمع‌پزشکی‌سپاها…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عبدالرسول خوانساریان
ارتوپد
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌نرسیده‌به‌چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی