سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان ارتوپدی در اصفهان
دکتر مهدی مؤیدفر
فوق تخصص جراحی زانو
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
اصفهان
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهنام حق پناه
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌خ‌شمس‌آبادی‌مجاو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهمن دوامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
دروازه‌شیراز‌-‌ساختمان‌آزادی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مسعود (هاتف) دهقانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌خ‌بزرگمهر-جنب‌داروخانه‌زک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
محمدرضا اعتمادی فر
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خ‌توحید‌روبروی‌بانک‌مسکن‌ساختمان‌گ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهران رادی
فلوشیپ جراحی زانو
خیابان‌شمس‌ابادی‌-‌نرسیده‌به‌چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد سلیمانی فرد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌آمادگاه‌-ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ابوالقاسم زارع زاده
فلوشیپ جراحی دست
اصفهان‌-‌شمس‌آبادی‌-جنب‌پارکینگ‌ان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منصور ثالثی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
 بلوارصفه،‌کلینیک‌ویژه‌بیمارستان‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی مطیفی فرد
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌شمس‌آبادی،‌مقابل‌بیمارتان‌ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر لطف اله خادم
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خ‌بزرگمهر-ساختمان‌میرداماد-‌طبقه‌ه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ابوالحسن برجیان بروجنی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌آمادگاه،‌نزدیک‌فلکه‌فلسطین
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمید نصر اصفهانی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
چهارراه‌هشت‌بهشت،‌ابتدای‌هشت‌بهشت،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مسعود (هاتف) دهقانی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌بزرگمهر،‌ساختمان‌152
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد حسین صالحی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
فلکه‌شهداء-جنب‌بانک‌کشاورزی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجید کریمیان مارنانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌خیابان‌توحید‌مجتمع‌نگار‌بان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسین فانیان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌آمادگاه‌-روبروی‌هتل‌عباسی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر امیر حسین سالاری
فوق تخصص روماتولوژیست
خیابان‌آماده‌گاه‌-‌ ساختمان‌پزشکان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عباس رحیمی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خ‌دقیقی‌روبروی‌ام‌ار‌ای‌سپاهان‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدعلیرضا ابراهیم زاده
فلوشیپ جراحی ستون فقرات
درواز‌شیراز‌-‌ابتدای‌چهارباغ‌بالا‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمید موسوی طادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌روبروی‌بنیاد‌شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مجیدکریمیان مارنانی
ارتوپد
اصفهان‌خیابان‌توحید‌مجتمع‌نگار‌بان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسن حسینی پناه
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌خ‌شمس‌آبادی‌اول‌خ‌شیخ‌بها…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سید علیرضا نعمت الهی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
شمس‌آبادی-‌خ‌پارس-‌ساختمان‌مریم
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی مویدفر
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مهدی مطیفی فرد
ارتوپد
خیابان‌شمس‌آبادی-مقابل‌بیمارتان‌عی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد هرندی زاده
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌آمادگاه‌-روبروی‌جامکو
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسین فهامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-جنب‌بیمارستان‌سی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدحسین دهقانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شمس‌آبادی‌-چهارراه‌عباس‌آباد
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد فرخانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌خ‌شمس‌آبادی‌-‌چهارراه‌عبا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی عباسی بهارانچی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌آمادگاه‌-‌روبروی‌داروخانه‌د…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد جاودان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌خ‌شمس‌آبادی‌-روبروی‌بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید موسویان قهفرخی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌خیابان‌آمادگاه‌-‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی تیموری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد باقری مقدم
پزشک ارتوپد و جراح استخوان
اصفهان‌-‌شمس‌آبادی‌-‌نرسیده‌به‌چها…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرشاد مسعودی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شمس‌آبادی‌-‌چهارراه‌قصر‌-‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مسعودهاتف دهقانی
ارتوپد
خ‌بزرگمهر-جنب‌داروخانه‌زکریا-ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فتح اله حر
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
چهارباغ‌بالا‌-‌نرسیده‌به‌دروازه‌شی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
علی قبادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌بزرگمهر‌-‌روبروی‌بیمارستان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدحسین دهقانی تفتی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی-‌چهار‌راه‌عباس‌آب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید حسینی حسین آبادی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌دروازه‌شیراز-اول…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی موذنی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
آمادگاه،‌مجتمع‌سپاهان‌4،‌طبقه‌دوم
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ناصر پیری اردکانی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌بزرگمهر،‌اول‌خیابان‌هشت‌بهش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر هدایت اله امامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌روبروی‌مجتمع‌را…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مهدی عباسی
ارتوپد
چهارراه‌محمدآباد-مجتمع‌پزشکی‌ملاصد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فضل اله اکرام نیا
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
شمس‌آبادی‌-‌چهارراه‌قصر‌-‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر غلامرضا امینیان نراقی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌خ‌میر-بیمارستان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهرزاد فروغی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
خیابان‌فروغی‌-‌کوچه‌دکتر‌فروغی‌(‌ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمود منصوری حبیب آبادی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌شمس‌آبادی‌-بالات…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدعلیرضا نعمت الهی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اصفهان‌-‌خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
نصیر اسکندری
ارتوپد
اول‌خ‌فردوسی‌جنب‌بانک‌رفاه‌ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی ضیائی قهنویه
متخصص استخوان و مفاصل
خیابان‌چهارباغ‌بالا‌-مجتمع‌پارسبان
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مرتضی میرباقری
ارتوپد
خ‌بزرگمهر‌خ‌هشت‌بهشت‌غربی‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدناصر حسینی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌خ‌توحید‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسینعلی سعیدی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌دروازه‌شیراز‌-مج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر رحیم تسلیمی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌خ‌شمس‌آبادی‌-جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
علی شیخ الاسلام
ارتوپد
خیابان‌شمس‌آبادی‌روبروی‌بنیاد‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی معینی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌آمادگاه،‌کوچه‌گلدسته
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
نعمت اله شیرانی
ارتوپد
خ‌شمس‌آبادی‌-چهارراه‌قصر-ساختمان‌ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عبدالرضا توکلی
متخصص استخوان و مفاصل
خیابان‌آمادگاه-طبقه‌فوقانی‌قنادی‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر  مصطفی بصیری
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌اصفهان-خیابان‌آم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد حافظ القرآنی اصفهانی
متخصص استخوان و مفاصل
شمس‌آباد‌روبروی‌شیرگلدشت‌جنب‌شهر‌ن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
محمدعلی ایران نژاد
ارتوپد
آمادگاه‌-نرسیده‌به‌فلکه‌فلسطین‌-‌ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
عبدالرسول خوانساریان
ارتوپد
خیابان‌شمس‌آبادی‌نرسیده‌به‌چهارراه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرود بهمنی
متخصص استخوان و مفاصل
خیابان‌آمادگاه-جنب‌فروشگاه‌جامکو-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حمید نصراصفهانی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
اصفهان‌-‌اصفهان‌-‌چهارراه‌هشت‌بهشت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
محمد حافظ القرانی
ارتوپد
خ‌شمس‌آبادی‌نرسیده‌به‌چهارراه‌قصر‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
محمددهقانی
ارتوپد
اصفهان‌خیابان‌توحید‌میانی‌روبروی‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
عباسعلی گودرزی
ارتوپد
چهارراه‌نظر-ساختمان‌پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سید ناصر حسینی تیرانی
متخصص استخوان و مفاصل
خیابان‌شمس‌آبادی-چهارراه‌عباس‌آباد
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مهدی معینی
ارتوپد
خ‌آمادگاه‌-کوچه‌گلدسته
امکان ثبت نوبت تلفنی