سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی و گفتار درمانی اصفهان
دکتر مریم چترایی
متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی
دروازه شیراز - ابتدای چهارباغ بالا…
اصفهان
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهریار میرشمس
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان توحید میانی - جنب بانک پاسا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سهیل ستاری
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان شمس آبادی - جنب ام ای ای اص…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمدرضا فلاح زاده
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان شمس آبادی - جنب اورژانس عیس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مسعود عمادی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان شمس آبادی - نبش مادی فرشادی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی فرخانی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان شمس آبادی - چهار راه قصر - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد رستمی نجف آبادی
تخصص فیزیولوژی
شمس آبادی - چهارراه قصر - اول خیاب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد باقری مقدم
تخصص پزشکی ورزشی
شمس آبادی - ساختمان آلا - واحد 206
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علیرضا مقتدری اصفهانی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سپیده سجادیه خواجویی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
پل بزرگمهر - ابتدای خیابان بزرگمهر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید خسروی نجف آبادی
تخص طب فیزیکی و توانبخشی
بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - م…
امکان ثبت نوبت تلفنی