سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی در اصفهان
اصفهان
دکتر احمدرضا فلاح زاده
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌جنب‌اورژانس‌عیس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهریار میرشمس
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان‌توحید‌میانی‌-‌جنب‌بانک‌پاسا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سهیل ستاری
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌جنب‌ام‌ای‌ای‌اص…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید خسروی نجف آبادی
تخص طب فیزیکی و توانبخشی
بزرگراه‌شهید‌کشوری‌-‌بلوار‌صفه‌-‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علیرضا مقتدری اصفهانی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌چهارراه‌قصر‌-‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد رستمی نجف آبادی
تخصص فیزیولوژی
چهارراه‌قصر‌-‌شمس‌آبادی‌-‌اول‌خیاب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مسعود عمادی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌نبش‌مادی‌فرشادی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مسعودعمادی
طب فیزیکی
خ‌شمس‌آبادی-مقابل‌بیمارستان‌سینا-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی فرخانی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌چهار‌راه‌قصر‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد باقری مقدم
تخصص پزشکی ورزشی
شمس‌آبادی‌-‌ساختمان‌آلا‌-‌واحد‌206
امکان ثبت نوبت تلفنی