سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) در اصفهان
اصفهان
دکتر سید پرویز دیهیمی
متخصص آسیب شناسی فک و دهان
خیابان‌توحید‌میانی،‌روبروی‌بانک‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مسعود نوری مشکاتی
متخصص آسیب شناسی
چهارباغ‌بالا‌-‌چهارراه‌نظر‌-‌جنب‌ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منصور مهزاد
تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
شمس‌آبادی‌-‌چهارراه‌قصر‌-‌مجتمع‌قص…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدپرویز دیهیمی
متخصص آسیب شناسی فک و دهان
خیابان‌توحید‌میانی‌-‌روبروی‌بانک‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مسعودنوری مشکاتی
آسیب شناسی و تشریحی
چهارباغ‌بالا-چهارراه‌نظر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهنام شیرانی لپری
متخصص آسیب شناسی
اصفهان-زرین‌شهر-میدان‌انقلاب-ابتدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مریم رسالت پناه
تخصص آسیب شناسی فک و دهان (پاتولوژی فک و دهان)
خیابان‌طیب‌-‌اول‌خیابان‌میرداماد‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهراز طوری
متخصص آسیب شناسی
خ‌احمدآباد-آزمایشگاه‌مهدیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر کامران گواهی کاشانی
تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خیابان‌توحید‌میانی‌-‌روبروی‌بانک‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منیر حاجاتی
متخصص آسیب شناسی
خ‌آمادگاه‌مجتمع‌پزشکی‌سپاهان‌آزمای…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ملک رئیسی فر
متخصص آسیب شناسی
خ‌شمس‌اباد‌-‌روبروی‌بسیج‌-‌کوی‌نهر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید مؤیدنیا
تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خیابان‌آمادگاه‌-‌طبقه‌زیرین‌بانک‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شاهرخ شجاعی عباسی
متخصص آسیب شناسی
بیمارستان‌شریعتی-آزمایشگاه‌آسیب‌شن…
امکان ثبت نوبت تلفنی