سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) در اصفهان
اصفهان
دکتر منصور مهزاد
متخصص آسیب شناسی
شمس‌آبادی‌چهارراه‌قصر‌مجتمع‌قصر‌آز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مسعود نوری مشکاتی
متخصص آسیب شناسی
چهارراه‌نظر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدپرویز دیهیمی
متخصص آسیب شناسی فک و دهان
خیابان‌توحید‌میانی-‌روبروی‌بانک‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مریم رسالت پناه
متخصص آسیب شناسی فک و دهان
خیابان‌طیب،‌اول‌خیابان‌میرداماد،‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سید پرویز دیهیمی
متخصص آسیب شناسی فک و دهان
خیابان‌توحید‌میانی،‌روبروی‌بانک‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
مسعودنوری مشکاتی
آسیب شناسی و تشریحی
چهارباغ‌بالا-چهارراه‌نظر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر کامران گواهی کاشانی
متخصص آسیب شناسی
خ‌توحید‌آزمایشگاه‌دی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهنام شیرانی لپری
متخصص آسیب شناسی
اصفهان-زرین‌شهر-میدان‌انقلاب-ابتدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهراز طوری
متخصص آسیب شناسی
خ‌احمدآباد-آزمایشگاه‌مهدیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید مؤیدنیا
متخصص آسیب شناسی
خ‌آمادگاه‌طبقه‌زیرین‌بانک‌سپه‌آزما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منیر حاجاتی
متخصص آسیب شناسی
خ‌آمادگاه‌مجتمع‌پزشکی‌سپاهان‌آزمای…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ملک رئیسی فر
متخصص آسیب شناسی
خ‌شمس‌اباد‌-‌روبروی‌بسیج‌-‌کوی‌نهر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شاهرخ شجاعی عباسی
متخصص آسیب شناسی
بیمارستان‌شریعتی-آزمایشگاه‌آسیب‌شن…
امکان ثبت نوبت تلفنی