سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی در اصفهان
اصفهان
دکتر سیمین همتی
تخصص پرتو درمانی (رادیو تراپی)
اصفهان-خ‌شمس‌آبادی‌-‌چهار‌راه‌عباس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهشید حقیقی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌چهارراه‌قصر‌-‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر معصومه احتیاط کار
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌بزرگمهر‌-‌روبروی‌خیابان‌بلا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محبوبه کاجی اصفهانی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
مطب‌:‌خ‌آمادگاه‌ساختمان‌ملاصدرا‌تل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرح فرقدانی چهارسو
پرتونگاری
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر اکبر ترکی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌13‌محرم‌-‌بیمارستان‌فاطمیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر کیوان ضیائی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌چهار‌باغ‌بالا‌-‌روبروی‌پپسی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منیژه استکی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌بزرگمهر‌-‌تقاطع‌هشت‌بهشت‌غر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد اعظمی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌روبروی‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهری سیروس
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌چهار‌باغ‌بالا‌-بعد‌از‌باشگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
سید محمد جواد مرعشی شوشتری
متخصص رادیولوژی
خیابان‌شمس‌آبادی-مرکز‌ام0آر-ای
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهنام دیبایی نیا
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌آمادگاه‌-‌کوچه‌سپاهان‌بلوک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی کیانی
متخصص رادیولوژی
خ‌آمادگاه-بیمارستان‌سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر زهره میثاقیانپور
متخصص رادیولوژی
خیابان‌آمادگاه-جنب‌داروخانه‌سپاهان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر هوشنگ غروی اصفهانی
متخصص رادیولوژی
خیابان‌شمس‌آبادی‌-‌رادیولوژی‌آرین
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمود حاجیان نیا
پرتونگاری
خیابان‌آمادگاه‌-‌کوچه‌گلدسته‌-‌راد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی حکمت نیا
پرتونگاری
خیابان‌سلمان‌فارسی-بیمارستان‌شهید‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر جعفر امامی
متخصص رادیولوژی
اول‌خ‌آزادگان‌سی‌تی‌اسکن‌و‌رادیولو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فروزان دامن پاک
پرتونگاری
اتوبان‌کاوه‌-‌بالاتر‌از‌سه‌راه‌ملک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسین ضرابی
پرتونگاری
دروزاه‌شیراز-‌خیابان‌چهار‌باغ‌بالا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر وحید ضرابی
پرتونگاری
خیابان‌سروش-کوچه‌بهار‌آزادی-رادیول…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجتبی نشاط فر
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌طیب‌-‌نبش‌خیابان‌میرداماد‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهرام اعتمادی
متخصص رادیولوژی
خ‌شمس‌آباد‌روبروی‌بیمارستان‌عیسی‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر کامران ادیبی
پرتونگاری
خیابان‌سروش-چهارراه‌عسگریه-بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر طاهره حسینی
پرتونگاری
خیابان‌شمس‌آبادی-‌بیمارستان‌عیسی‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عبدالعلی فروزمهر
پرتونگاری
خیابان‌فردوسی-روبروی‌بانک‌مسکن-راد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد خواجوی
پرتونگاری
خیابان‌طیب-‌رادیولوژی‌دکتر‌خواجوی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجتبی صادق پور
پرتونگاری
خیابان‌سروش-جنب‌داروخانه‌ولیعصر-کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمود انصاری
پرتونگاری
اتوبان‌کاوه‌-‌بالاتر‌از‌سه‌راه‌ملک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد تقی سعادت پور
پرتونگاری
خیابان‌آمادگا‌-‌نبش‌گلددسته‌-مجتمع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ناهید بهمنی آذر خواران
پرتونگاری
بوستان‌سعدی-‌کوه‌خداوردی-‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سید محسن میر قادری
پرتونگاری
روبروی‌بیمارستان‌صدوقی-ساختمان‌میر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر تقی میرفندرسکی
پرتونگاری
میدان‌آزادی-خیابان‌چهارباغ‌بالا-‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر خلیل عمرانیان
پرتونگاری
خیابان‌نظر‌شرقی-‌ما‌بین‌چهارراه‌تو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مرتضی باجقی
پرتونگاری
دروازه‌دولت‌-‌خیابان‌باغ‌گلدسته-‌ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدعلی اشرفی حبیب آبادی
متخصص رادیولوژی
فلکه‌احمدآباد-رادیولوژی‌مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر رضا گیوکی
پرتونگاری
خیابان‌فردوسی‌-‌روبروی‌طلا‌فروشی‌ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی ترابی
پرتونگاری
چهارراه‌حکیم‌نظامی-‌رادیولوژی‌رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر غلامحسین صالحی
پرتونگاری
ابتدای‌خیابان‌هشت‌بهشت‌غربی-ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مصطفی نیلی
پرتونگاری
خیابان‌شیخ‌بهایی‌-‌روبروی‌مجتمع‌آم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسینعلی شاهکار نیا
پرتونگاری
بلوار‌طالقانی-پشت‌پمپ‌بنزین-زیرزمی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مژگان نصری فر
پرتونگاری
خیابان‌22‌بهمن‌-‌میدان‌پرستار-‌بیم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر وهاب سجادیه خواجوی
پرتونگاری
خیابان‌بزرگمهر-پل‌بزرگمهر-‌رایولوژ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسن زاد مهر
پرتونگاری
دروازه‌شیراز-‌ابتدای‌خیابان‌سعادت‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سید محمود برکت
پرتونگاری
میدان‌قدس-‌ابتدای‌هاتف--کوچه‌صاحب-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید سیروس
پرتونگاری
خیابان‌شمس‌آبادی-چهارراه‌عباس‌آباد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر رسول هرندی زاده
پرتونگاری
خیابان‌احمد‌آباد‌-مرکز‌تشخیص‌ظبی‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر هوشنگ رفایی
پرتونگاری
خیابان‌فردوسی-خیابان‌عافیت-‌رادیول…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسینقلی اعظمی
پرتونگاری
خیابان‌چهار‌باغ‌بالا-مقابل‌اداره‌گ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منوچهر فیض
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌آمادگاه‌-‌ساختمان‌بوعلی-راد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر نادر لقمانی
پرتونگاری
خیابان‌بوعلی-جنب‌کوچه‌بانک‌رفاه‌کا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عباس بهروز
پرتونگاری
خیابان‌شمس‌آبادی-‌چهارراه‌قصر-‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرزانه فریدون
پرتونگاری
خیابان‌شریعتی‌جنوبی-مجتمع‌پزشکی‌ال…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر طاهره شیشه گر
پرتونگاری
خوارسگان-خیابان‌اباذر-کوچه‌شهید‌خز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمد رضا ربیعی
پرتونگاری
خیابان‌فردوسی-جنب‌بانک‌ملت-رادیولو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد رضا نغنائیان
پرتونگاری
عد‌از‌هتل‌عباسی-ساختمان‌پزشکان-‌جن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سید مصطفی سید طباطبائی
پرتونگاری
میدان‌احمد‌آباد-ابتدای‌بزرگمهر‌-را…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر اکبر صدوقیان
متخصص رادیولوژی
اصفهان-‌ک‌شاهزادگان-‌پشت‌هتل‌شاه‌ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدمصطفی سیدطباطبائی
متخصص رادیولوژی
خیابان‌سپهسالار-بیمارستان‌حجتیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهره اشتری
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌آمادگاه-نزدیک‌چهارراه‌فلسطی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ضیاءاله ازلی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
دروازه‌شیراز‌-‌اول‌چهارباغ‌بالا‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجید ضیائی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌شــیخ‌صدوق‌شمالی‌-‌نبش‌خیاب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر امیرعلی یزدانی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان‌آیت‌اله‌طیب‌-‌روبروی‌ارگ‌جه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مریم روشن
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
دروازه‌شیراز‌-‌ابتدای‌چهارباغ‌بالا…
امکان ثبت نوبت تلفنی