سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی اصفهان
دکتر علیرضا نامداران
موسسه رادیولوژی و سونوگرافی باران
خیابان بزرگمهر - ابتدای خیابان رکن…
اصفهان
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر فاطمه صباغیان
خانه - روبروی پنج طبقه - جنب بانک …
اصفهان
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر معصومه احتیاط کار
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان بزرگمهر - روبروی خیابان بلا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهشید حقیقی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهری سیروس
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان چهار باغ بالا -بعد از باشگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجتبی نشاط فر
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان طیب - نبش خیابان میرداماد -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محبوبه کاجی اصفهانی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منیژه استکی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان بزرگمهر - تقاطع هشت بهشت غر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ضیاءاله ازلی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
دروازه شیراز - اول چهارباغ بالا - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مریم روشن
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
دروازه شیراز - ابتدای چهارباغ بالا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر کیوان ضیائی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان چهار باغ بالا - روبروی پپسی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر امیرعلی یزدانی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان آیت اله طیب - روبروی ارگ جه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجید ضیائی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان شــیخ صدوق شمالی - نبش خیاب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر وحید ضرابی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان سروش - کوچه بهار آزادی - را…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سید محسن میر قادری
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان بزرگمهر - روبروی بیمارستان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر تقی میرفندرسکی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسین ضرابی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
دروزاه شیراز - خیابان چهار باغ بال…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
سید محمد جواد مرعشی شوشتری
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان شمس آبادی - روبروی بنیاد شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد تقی سعادت پور
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان آمادگاه - نبش گلدسته - مجتم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمد اعظمی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان شمس آبادی - روبروی بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مژگان نصری فر
پرتونگاری
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمود حاجیان نیا
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان آمادگاه - کوچه گلدسته - راد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر هوشنگ غروی اصفهانی
متخصص رادیولوژی
خیابان شمس آبادی - رادیولوژی آرین
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مهدی کیانی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان آمادگاه - بعد از هتل عباسی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر ناهید بهمنی آذر خوارانی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
بوستان سعدی - کوه خداوردی - بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر کامران ادیبی
پرتونگاری
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهرام اعتمادی
متخصص رادیولوژی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر غلامحسین صالحی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
ابتدای خیابان هشت بهشت غربی - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مرتضی باجغلی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
دروازه دولت - خیابان باغ گلدسته - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سعید سیروس
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان شمس آبادی - چهارراه عباس آب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سید محمود برکت
پرتونگاری
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سید مصطفی سید طباطبائی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
توحید میانی - جنب بانک سامان - ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر احمدرضا ربیعی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
فلکه فلسطین - خیابان فردوسی - جنب …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مصطفی نیلی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عباس بهروز
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر اکبر صدوقیان
متخصص رادیولوژی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر هوشنگ رفایی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر محمدرضا نغنائیان
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
بعد از هتل عباسی - ساختمان پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر خلیل عمرانیان
پرتونگاری
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر رسول هرندی زاده
پرتونگاری
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیمین همتی
تخصص پرتو درمانی (رادیو تراپی)
اصفهان-خ شمس آبادی - چهار راه عباس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر فرح فرقدانی چهارسو
پرتونگاری
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر بهنام دیبایی نیا
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان آمادگاه - کوچه سپاهان بلوک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر شهره اشتری
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان آمادگاه-نزدیک چهارراه فلسطی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر عبدالعلی فروزمهر
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان فردوسی - روبروی بانک مسکن -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر علی حکمت نیا
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان سلمان فارسی - بیمارستان شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر اکبر ترکی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان 13 محرم - بیمارستان فاطمیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر مجتبی صادق پور
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان سروش - جنب داروخانه ولیعصر …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدمحمد آرش تقوی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
بیمراستان الزهرا - دفترگروه رادیول…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر جعفر امامی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
اول خیابان آزادگان - سی تی اسکن و …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسینقلی اعظمی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان چهار باغ بالا - مقابل اداره…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منوچهر فیض
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان آمادگاه - ساختمان بوعلی-راد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حسینعلی شاهکار نیا
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
بلوار طالقانی - پشت پمپ بنزین - زی…
امکان ثبت نوبت تلفنی