سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان علوم آزمایشگاهی اصفهان
اصفهان
دکتر علیرضا عندلیب
دکترای حرفه ای ایمنی شناسی آزمایشگاهی
خیابان آمادگاه - پاساژ گلدیس - شما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیداکبر طبیبیان
دکترای حرفه ای میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)
سه راه سیمین - ابتدای خیابان سهرور…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر قاسمعلی جوانمردی
دکترا علوم آزمایشگاهی
 فلکه شاهد - ابتدای خیابان شهیدان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر حشمت اله اروجی
دکترای حرفه ای بیوشیمی آزمایشگاهی
بلوارکشاورز - سه راه سیمین - ابتدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر منوچهر مصری پور
تخصص بیوشیمی آزمایشگاهی
خیابان فردوسی - ساختمان زاینده رود
امکان ثبت نوبت تلفنی
اصفهان
دکتر سیدحسین حجازی دهاقانی
دکترای حرفه ای انگل شناسی آزمایشگاهی ( پارازیتولوژی)
خیابان آمادگاه - ایستگاه محمد آباد…
امکان ثبت نوبت تلفنی