سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان ارتوپدی در کرمان
کرمان
دکتر محمدرضا احمدی پور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌استقلال‌-‌ساختمان‌پزشکان‌حک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمود کریمی مبارکه
تخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
1-‌چهارراه‌طهماسب‌-‌ساختمان‌پزشکان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر ماندانا رضازاده
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
چهارراه‌طهماسب‌آباد‌(‌چهارراه‌سمیه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر علیرضا سعید
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
کلینیک‌ویژه‌بیمارستان‌دکتر‌باهنر
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر افشین احمدزاده حشمتی
فلوشیپ جراحی ستون فقرات
خ‌استقلال-‌ساختمان‌پزشکان‌حکیم
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر علی پورامیری
متخصص استخوان و مفاصل
چهارراه‌طهماسب‌آباد-‌ساختمان‌پزشکا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مهدی سروریان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
کرمان‌-‌چهارراه‌طهماسب‌آباد‌-‌بلوا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر علی پور امیری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
کرمان‌-‌چهارراه‌طهماسب‌اباد‌-‌ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر علی شهسواری پور
متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی زانو
بیمارستان‌مهرگان‌-‌طبقه‌سوم
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمدحسن فدائی
متخصص استخوان و مفاصل
خ‌سپه‌مجتمع‌پزشکی‌سپه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمدجواد خسروی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
کرمان‌-‌کرمان‌-‌کرمان-میدان‌آزادی-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رضا نکته سنج اول
ارتوپدی
زرند-میدان‌7‌تیر-‌ساختمان‌تخصصی‌شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمود مرادی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
کرمان‌-‌کرمان‌-‌کرمان-خیابان‌جهاد-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سعیده سلطان زاده
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
کرمان‌-‌کرمان‌-‌کرمان‌چهارراه‌طهما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر پیام اسدی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شهربابک-خیابان‌امام-کوچه‌کارگر‌11
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سیدحجت آیت اللهی موسوی
متخصص استخوان و مفاصل
خ‌بهشتی‌نرسیده‌به‌چهارراه‌طهماسب‌آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمدجواد خسروی کوهبنانی
متخصص استخوان و مفاصل
کرمان‌-‌مجتمع‌پزشکی‌استقلال
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سهیل طالبی
ارتوپدی
رفسنجان-خیابان‌مدرس-مدرس‌7-جنب‌فیز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمود شریعت زاده
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
کرمان‌-‌کرمان‌-‌کرمان‌-چهارراه‌طهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمد طاهر قادری
ارتوپدی
جیرفت-روبه‌روی‌اورژانس‌بیمارستان‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر کاظم مرتضوی
ارتوپدی
جیرفت-خیابان‌شفا-روبه‌روی‌اورژانس
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر حمید رضا پور طاهری
ارتوپدی
جیرفت-روبه‌روی‌اورژانس‌بیمارستان‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر حمیدرضا پورطاهری
متخصص استخوان و مفاصل
خ‌استقلال-ساختمان‌پزشکان‌حکیم
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر شهاب ایل کا
فلوشیپ جراحی استخوان و مفاصل کودکان (ارتوپدی کودکان)
خیابان‌قرنی-مرکز‌اموزشی‌درمانی‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمدرضا احمدی پور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌استقلال‌-‌ساختمان‌پزشکان‌حک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر عباس سالاری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌ابوحامد‌-‌بیمارستان‌مهرگان
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رضا رضائی زاده
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
چهارراه‌طهماسب‌آباد‌-‌ساختمان‌خاتم…
امکان ثبت نوبت تلفنی