سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی در کرمان
کرمان
دکتر محمد نعیم احراری
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
کرمان-چهارراه‌طهماسب‌آباد-ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محسن حسین زاده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
کرمان‌-‌کرمان‌-‌کرمان-چهارراه‌طهما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر معصومه بیات
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
کرمان‌-‌کرمان‌-‌کرمان-خیابان‌استقل…
امکان ثبت نوبت تلفنی