سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) کرمان
کرمان
دکتر حمید تبریزچی
متخصص آسیب شناسی
خ جهاد- جهاد سوم- شماره 57
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر شهریار دبیری
متخصص آسیب شناسی
چهارراه طهماسب آباد ک نامدارمحمدی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمدر ضا کرمی شاهرخی
متخصص آسیب شناسی
خیابان سعدی ساختمان پارک کلینیک
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مهناز یزدان پناه
متخصص آسیب شناسی
میدان باغ ملی- ساختمان خیریه انصار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مریم محیط
متخصص آسیب شناسی
خ شریعتی روبروی قدمگاه آزمایشگاه ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رضا ملک پورافشار
متخصص آسیب شناسی
خ عباس صباحی ساختمان پزشکان صبا
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر ناهید منصفی پراپری
متخصص آسیب شناسی
چهارراه طهماسب آباد- مجتمع پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر بهمن صدیقی
متخصص آسیب شناسی
میدان آزادی ساختمان پزشکان آزادی
امکان ثبت نوبت تلفنی