سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   زنجان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان دستگاه تنفسی در زنجان
زنجان
دکتر سپیده سخنور
متخصص بیماریهای قلب و عروق
سعدی‌وسط‌-‌ساختمان‌جودی
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر منیژه جزء پناهی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خیابان‌سعدی‌وسط،‌خیابان‌زینبیه،‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی