سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   زنجان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان جراحی عمومی در زنجان
زنجان
دکتر محمد کشاورز
تخصص جراحی عمومی
زنجان-‌خ‌سعدی‌وسط‌-‌پائین‌تر‌از‌خ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر کریم سعادتی
فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)
چهارراه‌سعدی‌-‌ابتدای‌خ‌سعدی‌شمالی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر خلیل بزازیان
تخصص جراحی عمومی
سعدی‌وسط‌روبروی‌ساختمان‌پزشکان‌صدف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر کیانوش کیانی
جراحی عمومی
خیابان‌17‌شهریور‌روبروی‌داروخانه‌ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر امیر مقتدا منصوری
جراحی عمومی
چهار‌راه‌امیرکبیر‌ابتدای‌خیابان‌شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر رعنا آذرایین
جراحی عمومی
سعدی‌وسط‌روبروی‌قنادی‌یاشار‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر نسترن حسنی
جراحی عمومی
میدان‌قائم‌ساختمان‌تجاری‌واحد‌106
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر عنایت اله کریمیان
متخصص جراحی عمومی
سبزه‌میدان‌ساختمان‌پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر علیرضا صادقی
جراحی عمومی
زنجان-سعدی‌وسط-س‌زرتشت
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر زسیاوش سلطانی
جراحی عمومی
سبزه‌میدان‌روبروی‌فروشگاه‌فرهنگیان
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر معصومه اکبری
جراحی عمومی
میدان‌ارک‌روبروی‌بیمارستان‌شهید‌به…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر رضا عامری نیا
جراحی عمومی
چهار‌راه‌سعدی‌ساختمان‌سعدی
امکان ثبت نوبت تلفنی