سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   زنجان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری در زنجان
زنجان
دکتر ناصر مرادی 
متخصص اورولوژی
زنجان‌-‌زنجان‌-‌زنجان‌چهاراه‌سعدی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر پیمان رحمانی زاده
اورولوژی
سعدی‌وسط‌روبروی‌7‌تیر
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر علیرضا کمالی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
زنجان-‌بالاتر‌از‌چهارراه‌انقلاب‌-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر ناصر مرادی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
چهارراه‌سعدی‌-‌کوچه‌جنب‌داروخانه‌ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر محسن فیاض
اورولوژی
سعدی‌وسط‌روبروی‌مخابرات‌پلاک‌43
امکان ثبت نوبت تلفنی