سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   زنجان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان بیهوشی در زنجان
زنجان
دکتر مجتبی قهرمانی
متخصص بیهوشی
چهارراه‌انقلاب‌ساختمان‌پاستور‌واحد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر صفر حیدری
متخصص بیهوشی
زنجان‌-‌زنجان‌-‌زنجان‌دروازه‌ارک
امکان ثبت نوبت تلفنی