سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   زنجان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی در زنجان
زنجان
دکتر بهزاد معماری
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
زنجان‌-‌سعدی‌وسط‌-‌ساختمان‌پزشکان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر محمد کابلی
متخصص رادیولوژی
چهارراه‌سعدی
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر سیدمرتضی باقری
متخصص رادیولوژی
خدابنده‌-‌خ‌امام‌سونوگرافی‌باقری
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر مسعود محمدیان
پرتونگاری
انتهای‌اتوبان‌شیخ‌فضال‌الله
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر پرویز قزلباش
پرتونگاری
انتهای‌اتوبان‌شیخ‌فضل‌الله‌نوری
امکان ثبت نوبت تلفنی