سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   زنجان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان گوش حلق و بینی در زنجان
زنجان
دکتر بهمن طالبی پور
گوش وحلق وبینی
سعدی‌وسط‌ساختمان‌پزشکان‌صدف
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر ناصر حکمی
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
زنجان‌-‌خیابان‌شهدا‌-‌ساختمان‌39
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
محمد پورحاجی غلامی محمودآبادی
متخصص گوش و حلق و بینی
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر مهرداد ستاره
گوش وحلق وبینی
سعدی‌وسط‌نبش‌کوچه‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
سید یاور موسوی
گوش وحلق وبینی
ابتدای‌سعدی‌شمالی
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر منیژه جز چناهی
گوش وحلق وبینی
چهار‌راه‌سعدی‌ابتدای‌خیابان‌سعدی‌ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر حامد امامی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
سعدی‌وسط‌-‌روبروی‌مخابرات‌-‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی