سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان دندان پزشکی در خرم آباد
خرم آباد
دکتر طلوع سام نژاد
دکترا دندانپزشک
خیابان‌امام،‌روبروی‌بازار‌رضا
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر اله رحم مریدی
دکترا دندانپزشک
بین‌چهارراه‌و‌بانک،‌میدان‌شهداری،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مهدی اسماعیلی
دکترای حرفه ای دندانپزشکی
خیابان‌ولیعصر‌شمالی‌-‌روبروی‌بانک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی