سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان دندان پزشکی خرم آباد
دکتر صحبت آتش پرور
جراح و دندانپزشک
شهدای شرقی - نرسیده پل شهدا - کوچه…
خرم آباد
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر حمیدرضا محمدی اصل
جراح دندانپزشک
میدان ژاندارمری - دندانپزشکی دادگس…
خرم آباد
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر اله رحم مریدی
دکترا دندانپزشک
بین چهارراه و بانک، میدان شهداری، …
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر طلوع سام نژاد
دکترا دندانپزشک
خیابان امام، روبروی بازار رضا
امکان ثبت نوبت تلفنی