سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان داخلی در خرم آباد
خرم آباد
دکتر مجید عبدالهیان
تخصص بیماری های داخلی
لرستان‌-‌خرم‌اباد‌نرسیده‌به‌پل‌شهد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر سلیمان جافریان
متخصص داخلی
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌اباد‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مصطفی چراغی آذر
متخصص داخلی
میدان‌شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر محمدحسن قنادی
متخصص داخلی
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌اباد‌میدان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر غلامرضا کمالوند
متخصص داخلی
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌اباد‌خ‌اما…
امکان ثبت نوبت تلفنی