سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی خرم آباد
خرم آباد
دکتر صالح آزادبخت
تخصص بیماری های داخلی
-شهدا شرقی
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر سلیمان جافریان
متخصص داخلی
لرستان - خرم آباد - خرم اباد خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مجید عبدالهیان
تخصص بیماری های داخلی
لرستان - خرم اباد نرسیده به پل شهد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر محمدحسن قنادی
متخصص داخلی
لرستان - خرم آباد - خرم اباد میدان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مصطفی چراغی آذر
متخصص داخلی
میدان شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر غلامرضا کمالوند
متخصص داخلی
لرستان - خرم آباد - خرم اباد خ اما…
امکان ثبت نوبت تلفنی