سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم در خرم آباد
خرم آباد
دکتر مژگان کاویانی چراتی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
نرسیده‌به‌پل‌شهدا‌-‌کوچه‌مخابرات‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی