سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی خرم آباد
خرم آباد
دکتر فضل اله پورنجاری
تخصص جراحی عمومی
بعد از چهار راه بانک - رو به روی آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر فضل اله پورنجاری
تخصص جراحی عمومی
بلوار پیروزی- بیمارستان فوق تخصصی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر رستم یزدانی بیوکی
تخصص جراحی عمومی
لرستان - خرم آباد - خرم اباد خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر علی پوریا
متخصص جراحی عمومی
خ امام روبروی فاطمیه میدان شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی