سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان پوست و مو در خرم آباد
خرم آباد
دکتر حمید رشنو
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌میدان‌شهدا‌طبقه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
امیر مجدالدین امیر جوانبخت
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
 خیابان‌امام،‌جنب‌پاساژ‌رضا،‌ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر حسین مطوریان پور
دکترای حرفه ای پزشکی
لرستان‌-خرم‌آباد‌خیابان‌شهدا‌شرقی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر امیرمجدالدین امیرجوانبخت
متخصص پوست و مو
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌آباد‌بین‌چ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر محمد نظری
تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
خیابان‌شهدای‌شرقی‌-‌طبقه‌دوم‌موسسه…
امکان ثبت نوبت تلفنی