سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان چشم پزشکی در خرم آباد
خرم آباد
دکتر صادق رضازاده آلقو
تخصص چشم
لرستان‌-‌خرم‌آباد-میدان‌شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر بختیار حسینی
تخصص چشم
میدان‌شهدا‌-‌طبقه‌دوم‌دنیای‌عینک
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر رحیم عبدالوند
تخصص چشم
پل‌شهدا‌-‌طبقه‌دوم‌عینک‌سازی‌زایس
امکان ثبت نوبت تلفنی