سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان کودکان در خرم آباد
خرم آباد
دکتر مجتبی گرجی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
بلوار‌پیروزی‌-‌بیمارستان‌فوق‌تخصصی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر ایوب فیروزی
تخصص بیماری های کودکان
لرستان‌-‌خرم‌آبادمیدان‌شهدا‌طبقه‌ف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر سونیا پورحقی
متخصص کودکان
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌اباد‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر آویشن محمدی
تخصص بیماری های کودکان
بیمارستان‌فوق‌تخصصی‌شفا‌ ‌----‌ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مرتضی عنبری
متخصص کودکان
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌اباد‌میدان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مهناز عباسی
متخصص کودکان
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌اباد‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر علی زمانی مقدم
متخصص کودکان
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌اباد‌-‌شهد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر اعظم محسن زاده
متخصص کودکان
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌اباد‌پل‌شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی