سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشکی و روان‌شناسی خرم آباد
خرم آباد
دکتر عظیم دارایی فاضلی
روانشناس بالینی
میدان شهدا - شهدای شرقی - جنب پاسا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مژگان جاریانی
تخصص روانپزشکی
چهارراه فرهنگ، ساختمان دکتر شیروانی
امکان ثبت نوبت تلفنی