سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) خرم آباد
خرم آباد
دکتر شاهین نظام آبادی
متخصص آسیب شناسی
جنب شرقی میدان شهدا آزمایشگاه پارس
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
سیدعزت اله رفیعی علوی علویجه
متخصص آسیب شناسی
خ شهداء غربی پ 403
امکان ثبت نوبت تلفنی