سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان مغز و اعصاب در خرم آباد
خرم آباد
دکتر حسنعلی طغیانی دولت آبادی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
بیمارستان‌توحید
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر حاتم زبردست
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
لرستان‌-‌خرم‌اباد‌خیابان‌انقلاب‌رو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر حمزه علی اسدی
متخصص مغز و اعصاب
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌آباد‌-‌خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مهران همای نیکفر
متخصص مغز و اعصاب
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌آباد‌چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر صادق میرزاده خرم آباد
متخصص مغز و اعصاب
لرستان‌-‌خرم‌آباد‌-‌خرم‌اباد‌میدان…
امکان ثبت نوبت تلفنی