سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب خرم آباد
خرم آباد
دکتر حسنعلی طغیانی دولت آبادی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
بیمارستان توحید
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر حاتم زبردست
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
لرستان - خرم اباد خیابان انقلاب رو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر حمزه علی اسدی
متخصص مغز و اعصاب
لرستان - خرم آباد - خرم آباد - خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مهران همای نیکفر
متخصص مغز و اعصاب
لرستان - خرم آباد - خرم آباد چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر صادق میرزاده خرم آباد
متخصص مغز و اعصاب
لرستان - خرم آباد - خرم اباد میدان…
امکان ثبت نوبت تلفنی