سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   خرم آباد   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی خرم آباد
خرم آباد
دکتر سیروس کاظمی راد
گوش و حلق و بینی
شهدای شرقی
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر ذبیح اله طراحانی
متخصص گوش و حلق و بینی
حدفاصل میدان شهداوچهارراه بانک
امکان ثبت نوبت تلفنی