سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان دستگاه تنفسی در رشت
رشت
دکتر بیژن شاد
تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌مطهری-‌سه‌راه‌حاجی‌آباد‌-‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر وحید نیک سرشت صومعه سرائی
متخصص بیماریهای قلب و عروق
گلسار‌بلوار‌سمیه‌ساختمان‌پارس‌کلین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر منوچهر آذرپیرا
متخصص بیماریهای قلب و عروق
خ‌سعدی‌-‌روبروی‌داروخانه‌شبانه‌روز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر کامران شمخانی
متخصص بیماریهای قلب و عروق
نرسیده‌به‌میدان‌گلسار‌-‌خ‌تختی‌-‌ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر مهدی رضازاده کلاشمی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
چهارراه‌گلسار‌-‌خیابان‌نواب‌-‌مجتم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمد رضا افراز
متخصص بیماریهای قلب و عروق
گلسار‌-‌خیابان‌97‌-‌پلاک‌10
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر حمید ایرانی دوست حقیقی
متخصص بیماریهای قلب و عروق
خیابان‌انقلاب‌-‌بن‌بست‌رز
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
سیداسماعیل اسدی نژادطاهرگورابی
متخصص بیماریهای قلب و عروق
میدان‌گلساراول‌تختی‌ک‌شهرداری‌ناحی…
امکان ثبت نوبت تلفنی