سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان تغذیه رشت
دکتر دکتر رضا عزیزی
چکاپ کامل بدن بدون نیاز به خونگیری و اشعه
تجویز رژیم غذایی توسط دستکاه بیوایمپدانس
رشت
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
محمد میبودی
مشاور تغذیه و رژیم درمانی
چهار راه پورسینا - ابتدای چله خانه…
رشت
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
امیرحسین خلخالی راد
تغذیه
چهارراه‌گلسار‌-‌خیابان‌نواب‌-‌برج‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
محمد میبودی
تغذیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
نسرین عاقلی
تغذیه
بیمارستان‌رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
سمیرا پورمیرزائی
تغذیه
گلسار‌--‌مجتمع‌پزشکی‌و‌دندانپزشکی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
سارا برهانی منجیلی
تغذیه
چهارراه‌میکاییل‌-‌بالای‌گلفروشی‌شک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
نسرین عاقلی
تغذیه
دانشکده‌پزشکی‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی
امکان ثبت نوبت تلفنی