سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان فیزیوتراپ در رشت
رشت
محمود شهداد خانقاه
کارشناس فیزیوتراپی
خیابان‌شهدا،‌کلینیک‌تخصصی‌خاتم‌الا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
گیسو طهماسبی
کارشناس فیزیوتراپی
گلسار،‌میدان‌باستانی‌شعار،‌کلینیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
مریم وصلی ماسوله
کارشناس فیزیوتراپی
خیابان‌شهید‌عسگری،‌میدان‌گاز،‌طبقه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
حسین جعفری
کارشناس فیزیوتراپی
بالاتراز‌میدان‌گیل،‌جاده‌تهران،‌بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
سید جواد حسینی رشت آبادی
کارشناس فیزیوتراپی
بیمارستان‌پورسینا،‌بخش‌فیزیوتراپی
امکان ثبت نوبت تلفنی