سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان فیزیوتراپی رشت
رشت
محمود شهداد خانقاه
کارشناس فیزیوتراپی
خیابان شهدا، کلینیک تخصصی خاتم الا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
حسین جعفری
کارشناس فیزیوتراپی
بالاتراز میدان گیل، جاده تهران، بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
گیسو طهماسبی
کارشناس فیزیوتراپی
گلسار، میدان باستانی شعار، کلینیک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
سید جواد حسینی رشت آبادی
کارشناس فیزیوتراپی
بیمارستان پورسینا، بخش فیزیوتراپی
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
مریم وصلی ماسوله
کارشناس فیزیوتراپی
خیابان شهید عسگری، میدان گاز، طبقه…
امکان ثبت نوبت تلفنی